Program cu publicul

ROMANIA
JUDETUL GIURGIU
COMUNA GAUJANI

D I S P O Z I T I E
privind stabilirea programului de lucru pentru salariatii Primariei Comunei Gaujani

Marcu Dumitru, primarul comunei Gaujani,
Avand in vedere:
-prevederile art.117, din Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicata;
-prevederile art.63, alin.1, lit.d, alin.5, lit.a, din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata;
In temeiul art.68 si art.115, alin.1, lit.a, din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata,

D I S P U N :

          Art.1.-Incepand cu data de 26.06.2012 se stabileste programul de lucru pentru salariatii Primariei Comunei Gaujani, in afara de guard, de la ora 8 la ora 16  zilnic.
Guardul va avea urmatorul program zilnic : dimineata de la ora 6 la ora 10 iar dupa amiaza de la ora 15 la ora 19.
Art.2.-Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, pentru toti salariatii, respectiv sambata si duminica.
Art.2.-Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 mai;
- prima şi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 1 decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
-altele stabilite expres prin lege.
Art.3.-Toti salariatii primariei au obligatia sa respecte programul de lucru si sa semneze condica de prezenta atat la sosire,cat si la plecare.
Art.4.-La aceeasi data isi inceteaza aplicabilitatea Dispozitia nr.220/25.05.2009 emisa de primarul comunei Gaujani.

P R I M A R U L                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE
COMUNEI GAUJANI                                                   S E C R E T A R

MARCU DUMITRU                                                     DUNARE AURICA

 

 

GAUJANI -26.06.2012
NR.178